CURRICULUM VITAE

www:\littleDIGITS.pl\CURRICULUM VITAE\

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

prowadzenie stron internetowych WordPress

administracja platformą e-learning Moodle

administracja kontem www

dotychczasowe projekty: agencjamojedziecko.pl, crossfitboxekipa.pl, Moodle

rejestracja scenariuszy testowych, błędów i czynności w aplikacji JIRA,

przygotowanie szablonów w programie Adobe LiveCycle Designer,

realizacja zawarcia, zmian, aneksów i rozwiązań umów,

analiza, tworzenie i korygowanie faktur VAT,

udzielanie odpowiedzi reklamacji rozliczeń i pozostałych,

przygotowywanie raportów SAP, Excel,

przygotowywanie specyfikacji nowych funkcjonalności systemowych, testowanie, szkolenia i instrukcje dla użytkowników,

koordynacja pracy zespołu.

prawidłowe liczenie, ważenie i identyfikowanie artykułów przyjmowanych do i wydawanych z magazynu,

sprawdzanie towarów z fakturami pod względem jakościowym i ilościowym,

rejestracja i gromadzenie danych dotyczących strat i niedoborów zaistniałych w magazynie,

tworzenie zamówień na podstawie przewidywanego wolumenu sprzedaży towaru,

koordynacja pracy zespołu.

prawidłowe liczenie, ważenie i identyfikowanie artykułów przyjmowanych do i wydawanych z magazynu,

sprawdzanie towarów z fakturami pod względem jakościowym i ilościowym,

rejestracja i gromadzenie danych dotyczących strat i niedoborów zaistniałych w magazynie.

prawidłowe liczenie, ważenie i identyfikowanie artykułów przyjmowanych do i wydawanych z magazynu,

sprawdzanie towarów z fakturami pod względem jakościowym i ilościowym,

rejestracja i gromadzenie danych dotyczących strat i niedoborów zaistniałych w magazynie.